Yogaterapi - Joogaterapia

Yoga betyder att sammanföra - att förena din kropp, andningen och sinnet. Det finns många olika verktyg inom yogan som kan användas för att hjälpa oss att må bättre och hitta bättre kontakt till oss själva och andra. Yogaterapin samlar dessa metoder för att kunna stöda dig till en balanserad tillvaro på alla plan: fysiskt, mentalt, emotionellt och energetiskt och har således ett holistiskt perspektiv på människan och livet. 

Som Yogaterapeut arbetar jag utgående från din individuella situation. Vi karterar ditt utgångsläge och dina målsättningar och lägger upp en plan med övningar att göra tillsammans och på egen hand. Dina utmaningar kan handla om tex. sömnbesvär, utmaningar med ork och energi, utmattning, koncentrationssvårigheter, sorg, fysisk obalans och smärtproblematik, utmaningar med återhämtning eller begränsade rörelsemönster. Vi granskar det som orsakar stress för dig och hur just din kropp och ditt sinne reagerar på detta och hittar sätt som kan stöda dig att komma tillbaka till balans och få igång kroppens självläkande mekanismer.

Verktygen som används kan vara andningsövningar, trygga och skräddarsydda yogarörelser, meditation och övningar för kroppsmedvetenhet, självreflektion, ljudbad, avslappnings- eller visualiseringsövningar. Det handlar alltså om att ta in av olika aspekter av yogan in i din vardag, i en mängd som känns möjlig och passlig för dig just nu. Yogaterapin fungerar utmärkt som komplement till eventuell annan vårdform som du har med i ditt liv (konsultera din läkare vid behov).

Vi kan träffas en gång eller flera gånger, beroende på din situation och din önskan. Jag arbetar alltid traumasensitivt och religiöst obundet.

För tillfället är jag på slutrakan med mina Yogaterapistudier (800h) och jag siktar på att få en IAYT-certifiering inom kort (International Association of Yoga Therapists). Under min praktikperiod i Yogaterapi erbjuder jag sessioner till reducerat pris.

Tidsbokning och mer information: marjo.paavola@gmail.com / 050 3298994

Plats för mottagning: Sydmovägen 721, 21600 Pargas eller på distans via Zoom

Pris: Yogaterapisession 60 min (första besöket brukar ta ca 75min) - 45 euro (praktikpris, norm. 60 euro)Jooga tarkoittaa yhdistämistä - kehon, hengityksen ja mielen yhteentuomista. Joogassa on useita
erilaista työkalua jotka voivat tukea meitä kohti hyvinvointia ja keho-mieli-yhteyden luomista. Joogaterapia kerää nämä menetelmät tukeaksesi sinua tasapainoiseen olemiseen joka tasolla: fyysisesti, henkisesti, emotionaalisesti, ja energeettisesti ja sillä on siten holistinen lähestymistapa ihmiseen ja elämään. 

Joogaterapeuttina työskentelen sinun yksilöllisestä tilanteestasi käsin. Kartoitamme lähtökohtasi ja tavoitteesi ja luomme suunnitelman harjoituksilla joita voi tehdä yhdessä ja itsenäisesti. Haasteesi voiva olla esim. uniongelmat, jaksamisongelmat, matalaenergisyys, uupumus, keskittymisvaikeudet, suru, fyysinen epätasapaino tai kiputila, palautumisvaikeudet tai rajoitetut liikeradat. Tarkastalemme sitä mikä aiheuttaa sinulle stressiä ja kuinka juuri sinun kehosi ja mielesi reagoivat tähän sekä löydämme tapoja joilla voit tukea tasapainon luomista elämääsi ja kehon itseäänparantavia toimintoja. 

Työkalut joita käytämme voivat olla hengitysharjoituksia, turvallisia ja räätälöityjä joogaharjoitteita, meditaatiota ja harjoituksia jotka lisäävät kehotietoisuutta, itsetutkiskelua, äänikylpyjä, rentoutumis- tai visualisointiharjoituksia. Otamme siis joogasta eri näkökulmia mukaan arkeesi, sopivassa määrässä juuri sinulle, tässä kohdassa elämääsi. Joogaterapia toimii erinomaisesti täydentämään mahdollista muuta hoitomuotoa joka sinulla on jo elämässäsi (konsultoi tarvittaessa lääkäriäsi).

Voimme tavata kerran tai useammin, riippuen tilanteestasi ja toiveestasi. Työskentelen aina traumasensitiivisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomasti.

Tällä hetkellä olen Joogaterapiaopintojeni (800h) loppusuoralla ja tähtään IAYT-sertifiointiin lähiaikoina (International Association of Yoga Therapists). Harjoitteluaikanani tarjoan Joogaterapiavastaanottoa alennettuun hintaan. 


Ajanvaraus ja lisätietoja: marjo.paavola@gmail.com / 050 3298994

Paikka: Sydmontie 721, 21600 Parainen tai etänä Zoom:in kautta

Hinta: Joogaterapiasessio 60 min (ensimmäinen kerta kestää yleensä n 75min) - 45 euroa (harjoitteluhinta, norm. 60 euroa)